Informacní systém Energetiky – webové rozhraní
Vítejte na internetových stránkách Synthomer a.s., Sokolov – Provoz Energetika.Jsme drzitelé následujících licencí:c. 110202191 výroba elektriny
c. 120202192 distribuce elektriny
c. 140504825 obchod s elektrinou
c. 310202194 výroba tepelné energie
c. 320202193 rozvod tepelné energie

Kontrolní seznam evropského spotrebitele energie

Kontrolní seznam evropského spotrebitele energie zverejnený v souladu s §30 odst.2 písm.l) zákona c. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvetvích a o zmene nekterých zákonů (energetický zákon), v aktuálním znení. V tomto seznamu najdete informace a rady ze sveta energií.

        Informace ISE ( prístup dle oprávnení )
Informace ISE, slouzí k oprávnenému prístupu k Informacnímu systému Energetiky,
kde je nutné mít pridelené prístupové jméno a heslo.

V souladu s platnou legislativou nabízíme nasim zákazníkům predávání informací o vyúctování dodávek energie a souvisejících sluzeb v elektronické podobe na pozádání formou excelovského souboru zaslaného na e-mail zákazníka a poskytneme jasné a srozumitelné vysvetlení způsobu, jakým bylo jejich vyúctování vypracováno.

Kontakt : e-mail: technologie PE telefon : 352 614 520
© 2015 - technologie PE