Informační systém Energetiky – webové rozhraní
Vítejte na internetových stránkách Synthomer a.s., Sokolov – Provoz Energetika.Jsme držitelé následujících licencí:č. 110202191 výroba elektřiny
č. 120202192 distribuce elektřiny
č. 140504825 obchod s elektřinou
č. 310202194 výroba tepelné energie
č. 320202193 rozvod tepelné energie

Kontrolní seznam evropského spotřebitele energie

Kontrolní seznam evropského spotřebitele energie zveřejněný v souladu s §30 odst.2 písm.l) zákona č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), v aktuálním znění. V tomto seznamu najdete informace a rady ze světa energií.

        Informace ISE ( přístup dle oprávnění )
Informace ISE, slouží k oprávněnému přístupu k Informačnímu systému Energetiky,
kde je nutné mít přidělené přístupové jméno a heslo.

V souladu s platnou legislativou nabízíme našim zákazníkům předávání informací o vyúčtování dodávek energie a souvisejících služeb v elektronické podobě na požádání formou excelovského souboru zaslaného na e-mail zákazníka a poskytneme jasné a srozumitelné vysvětlení způsobu, jakým bylo jejich vyúčtování vypracováno.

Kontakt : e-mail: technologie PE telefon : 352 614 520
© 2015 - technologie PE